Bureau Waterschoot

beschermingsbewind

budget en inkomensbeheer

Doelgroep

Werkzaamheden

De doelgroep waarvoor gewerkt wordt zijn personen die zelf (tijdelijk of duurzaam) niet in staat zijn hun eigen financiŽle belangen te behartigen.

Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld:

 langdurig zieken

 (verstandelijk) gehandicapten

 dementerende ouderen

 ouderen die in een zorginstelling verblijven

 cliŽnten van sociale diensten

 mensen met een psychiatrische aandoening

 mensen die onder beschermingsbewind gesteld zijn

Door een ruime ervaring en expertise die is opgedaan door 25 jaar werkzaam te zijn geweest in deze branche, zijn wij bekend met de specifieke problemen van de doelgroepen.†

 

Bureau Waterschoot biedt de mogelijkheid de financiŽle huishouding te laten verzorgen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen onderstaande werkzaamheden worden verricht:

 Het regelen van de financiŽle huishouding
(betalen vaste lasten, administratie van bankzaken, verzekeringen etc.)

 Verzorgen van de belastingaangifte

 Aanvragen uitkeringen, (bijzondere) bijstand, zorg- en huurtoeslag

 Andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen

 Regelmatig contact met rechthebbende

 Bijwonen zitting kantonrechter

 Afleggen rekening en verantwoording.

 

Kortom; alle financiŽle zaken die geregeld moeten worden, kunt u aan ons toevertrouwen.

 

Ingeschreven bij KvK†† 17203276

Ingeschreven bij KvK†† 17203276