Bureau Waterschoot

beschermingsbewind

budget en inkomensbeheer

Er vindt een intake-gesprek plaats met cliŽnt en/of vertegenwoordiger.

Tijdens dit gesprek wordt overlegd welke constructie de beste voor cliŽnt is† (onderbewindstelling of overeenkomst).

Indien gewenst kan in afwachting van de beslissing van de Kantonrechter een tijdelijke overeenkomst afgesloten worden.

Er wordt een intakeformulier ingevuld en indien gewenst een aanvraag onderbewindstelling.

 

Tijdens een tweede gesprek met cliŽnt en/of vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt met betrekking tot budget. Hoe hoog zijn de vaste lasten en hoeveel blijft voor cliŽnt over en hoe wordt dat besteed. Het is in de meeste gevallen wenselijk te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Ook worden cliŽnt en/of vertegenwoordiger geÔnformeerd over lopende zaken.

 

Daarna kunnen, indien gewenst, vervolggesprekken plaatsvinden.

 

Middels bankafschriften wordt aan cliŽnt of vertegenwoordiger verantwoording afgelegd over inkomsten en uitgaven.

 

Ingeschreven bij KvK†† 17203276

Ingeschreven bij KvK†† 17203276